Agresja u osób z autyzmem... po dwudziestu latach pracy.

Czas płynie. Mijają kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata pracy. Widzimy efekty naszych działań. Pozytywne efekty. Problem (niestety) istnieje dalej. Wiem więcej niż kiedykolwiek wcześniej. I jednocześnie wiem mniej. Nie wszystko się udaje. Przychodzą nowe dzieci. Wraz z nimi "przychodzi" agresja. Szkolenie AUTYZM AGRESJA z całym bagażem naszych sukcesów i porażek. Zapraszam!
Uwaga! W związku z Tygodniem Autyzmu w ZS nr 13 w dniu 8 grudnia 2012 roku odbędą się dwa szkolenia. 1. Dla Wolontariuszy z KTA i Wolontariuszy z ZS nr 13 warsztat szkoleniowy → PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ AUTYSTYCZNĄ sala gimnastyczna w godzinach od 8 do 10 ZS nr 13 Kraków ul Szopkarzy 8 2. Dla profesjonalistów (nauczycieli, terapeutów) oraz Rodziców których dzieci uczęszczają do ZS nr 13 → ZACHOWANIA TRUDNE- AGRESJA I AUTOAGRESJA -PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY sala gimnastyczna w godzinach 10.15 do 14.15 ZS nr 13 Kraków ul Szopkarzy 8 Uczestnicy nie płacą za warsztaty. Osoby które potrzebują zaświadczenie proszone są o kontakt... (Potrzebne są dane- imię i nazwisko na dwa dni przed szkoleniem.)

Program jedno (7 godzin) lub dwudniowego szkolenia podstawowego (5+5 godzin).

Możesz zapisać tę stronę jakoPDF


Agresja u Osoby z autyzmem to duże wyzwanie dla wszystkich, którzy przebywają z nią w domu i w szkole. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, nauczycieli
i rodziców Osób Autystycznych.

Dzień pierwszy(lub część pierwsza)

* Charakterystyka osób z autyzmem pod kątem problematycznych zachowań w świetle DSM IV Analiza przyczyn niepowodzeń w interakcjach z osobami przejawiającymi zachowania agresywne, autoagresywne i inne. (film ukazujący zróżnicowane sytuacje trudne w pracy z w/w osobami)

* Zasady doboru podstawowych umiejętności w terapii trudnych zachowań.

Aspekty ingerowania w zachowania trudne.

Dylematy towarzyszące ingerencji w zaburzone zachowania ucznia.

* Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem technicznych środków w świetle pracy z osobą agresywną i autoagresywną (film)

Rola wzmocnień w redukowaniu trudnych zachowań i nauce zachowań alternatywnych.

Nagrody, kary, wygaszanie- pozytywne i negatywne aspekty ich stosowania.

* Analiza materiałów filmowych pod kątem zastosowanych wzmocnień. Model najmniej restrykcyjnej terapii.

Założenia modelu. Wybrane techniki przeciwdziałania zachowaniom trudnym (materiały filmowe)Dzień drugi (lub część druga)

* Modulacja czynników wpływających na częstość i intensywność nieprawidłowych zachowań ucznia w ćwiczeniach praktycznych w tym:

prawidłowa komunikacja,

ustalanie dominacji,

podpowiedzi,

najczęściej popełniane błędy metodyczne


* Model pracy z osobą agresywną tzw. TRZY TRÓJKĄTY -

nauka samokontroli u ucznia,

satysfakcjonujące i sensowne spędzanie czasu,

zewnętrzna kontrola zachowania


* Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela:

praca w sytuacji zagrożenia,

utrata kontroli nad własnym zachowaniem,

najczęściej popełniane błędy taktyczne.


* Strukturalizacja postępowania w przypadku:

zagrożenia życia lub zdrowia (ćwiczenia w bezbolesnym prowadzeniu i obezwładnianiu ucznia z zachowaniem modelu najmniej restrykcyjnej terapii)

oraz demonstracji siły przez ucznia (ćwiczenia).


UWAGA! W drugim dniu szkolenia uczestnicy powinni być ubrani w strój który nie krępuje ruchów.